Proiect VALINTEGR

„Sistem complex de valorificare integrală a unor specii agricole cu potențial energetic și alimentar”

CONSORȚIUL CARE A ELABORAT PROIECTUL:

Proiectul complex este format din 4 Proiecte componente, coordonate astfel:

CO – SCDA Secuieni – Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Secuieni – coordonează proiectul complex și este responsabil de realizarea proiectului component „Optimizarea tehnologilor de cultivare a unor specii cu potențial energetic (de sorg, topinambur şi cânepă)”, prin înființarea unor dispozitive experimentale pentru culturile de sorg, topinambur şi cânepă, cu specificitate pentru Centrul Moldovei, alături de activități conexe în proiectele celorlalți parteneri, conform planului de realizare aferent fiecărui proiect în parte.

P1 – Universitatea din Craiova asigură îndeplinirea activităților legate de proiectul „Dezvoltarea unor tehnologii inovative de cultivare la specii cu potențial energetic pentru biomasă” prin înființarea unor dispozitive experimentale pentru culturile de sorg zaharat şi topinambur, specifice Câmpiei Caracalului, alături de activități conexe în proiectele celorlalți parteneri, conform planului de realizare aferent fiecărui proiect în parte.

P2 – ICPA București – Institutul de Cercetări Pedologice și Agrochimice – asigură îndeplinirea activităților de cercetare privind condițiile pedologice și agrochimice din arealele în care se vor amplasa dispozitivele experimentale pentru cele patru culturi, respectiv elaborarea tehnologiei de obținere compost din reziduuri, alături de activități conexe în proiectele celorlalți parteneri, conform planului de realizare aferent fiecărui proiect în parte.

P3 – INMA Bucureşti – Institutul Național pentru Mașini Agricole – asigură îndeplinirea activităților de cercetare legate de proiectul „Valorificarea potențialului energetic al unor specii de plante agricole”, prin proiectarea, realizarea şi experimentarea unui echipament de plantat tuberculi topinambur, o instalație de presare a tulpinilor de sorg zaharat pentru obținerea de suc din sorg; bioreactor pentru producerea de biogaz, respectiv a unei instalații de obținere alcool brut din sucul de sorg zaharat, alături de activități conexe în proiectele celorlalți parteneri, conform planului de realizare aferent fiecărui proiect în parte.

P4 – IBA București – Institutul pentru Bioresurse Alimentare – asigură îndeplinirea activităților de cercetare legate de proiectul „Valorificarea potențialului alimentar al culturilor agricole selectate (topinambur, semințe de sorg, turtele rezultate de la obținerea uleiului din semințe de cânepă presat la rece)” și în particular va realiza două produse de panificație având ca ingrediente funcționale făina din tuberculii de topinambur și semințe de sorg, alături de activități conexe în proiectele celorlalți parteneri, conform planului de realizare aferent fiecărui proiect în parte.

P5 – Universitatea Dunarea de Jos Galați va realiza obținerea unei băuturi simbiotice fermentate non-alcoolică din sorg, va participa la testarea modelelor experimentale de bioreactor biogaz și respectiv instalației de obținere acool/bioetanol, alături de activități conexe în proiectele celorlalți parteneri, conform planului de realizare aferent fiecărui proiect în parte.

P6 – SCDCPN Dăbuleni – Statiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Cultura Plantelor pe Nisipuri Dăbuleni – asigură îndeplinirea activităților de cercetare legate de înființarea unor dispozitive experimentale pentru culturile de sorg zaharat şi topinamur, specifice sudului Olteniei (zona secetoasă, soluri nisipoase etc.), alături de activități conexe în proiectele celorlalți parteneri, conform planului de realizare aferent fiecărui proiect în parte.

 Numărul de parteneri: 7 parteneri
Durata proiectului complex CDI: 34 luni
Bugetul aprobat (LEI): 5.287.500