Proiect VALINTEGR

„Sistem complex de valorificare integrală a unor specii agricole cu potențial energetic și alimentar”

Proiectul cuprinte 4 sub-proiecte componente

  • P1 – Dezvoltarea unor tehnologii inovative de cultivare la specii cu potenţial energetic pentru biomasă. IC – Universitatea din Craiova;
  • P2 – Optimizarea tehnologiilor de cultivare a unor specii cu potențial energetic şi alimentar (sorg, topinambur şi cânepă). IC – SCDA Secuieni;
  • P3 – Valorificarea potențialului energetic al unor specii de plante agricole. IC – INMA București;
  • P4 – Valorificarea potențialului alimentar al culturilor agricole selectate (topinambur, semințe de sorg, turtele rezultate de la obținerea uleiului din semințe de cânepă presat la rece). IC – IBA București;

Rezultatele proiectului vor permite consorțiului participarea în competiții viitoare pentru ridicarea nivelului de maturitate tehnologică al acestora de la TRL 3 la un nivel superior TRL 5-7 (funcţie de indicator). Prin derularea proiectului, resursa umană implicată va dobândi competențe în dezvoltarea de noi echipamente şi tehnologii pentru culturile de sorg boabe şi zaharat, topinambur şi cânepă, crearea de noi produse alimentare şi suplimente alimentare cu potențial funcțional pornind de la materiile prime şi subprodusele rezultate din culturile amintite anterior. În perspectivă, instituțiile implicate urmăresc să continue cercetarea în vederea identificării de noi posibile aplicații în domeniile proprii de activitate, recunoscând în aceasta o modalitate de creștere a calității activității de Cercetare-Dezvoltare-Inovare, cu reale posibilități de optimizare a proceselor de lucru specifice.