Proiect VALINTEGR

„Sistem complex de valorificare integrală a unor specii agricole cu potențial energetic și alimentar”

OBIECTIVELE PROIECTULUI

 • îmbunătățirea performanței instituționale a partenerilor: SCDA Secuieni, Universitatea din Craiova – Facultatea de Agronomie (UCv.), ICPA Bucureşti, INMA Bucureşti, IBA Bucureşti, Universitatea Dunărea de Jos din Galaţi (UDJG) şi SCDCPN Dăbuleni;
 • dezvoltarea unor tehnologii şi echipamente inovative care să permită valorificarea integrală a producţiei culturilor de sorg (boabe şi zaharat), topinampur şi cânepă;
 • creşterea capacităților de transfer a rezultatelor obţinute aplicabile între parteneri şi în mediul economic și valorizarea competențelor acestora prin rezultate ale cercetării oferite mediului economic și social;
 • lărgirea gamei de servicii de cercetare oferite, perfecționarea și/sau specializarea resursei umnă, respectiv dezvoltarea competențelor în domeniul principal de activitate prin tehnologiile, echipamentele şi produsele care urmează a fi obținute;
 • valorificarea integrală a produselor, subproduselor şi reziduurilor rezultate din culturile de sorg boabe şi zaharat, topinambur şi cânepă, în domeniul energetic şi alimentar;
 • optimizarea procesului de cultură a culturilor agricole vizate, corelat cu cele mai moderne tehnologii de cultivare şi valorificare, astfel încât să permită tuturor entităților implicate consolidarea competențelor științifice și tehnice.

REZULTATE PRECONIZATE PRIN DERULAREA ȘI IMPLEMENTAREA PROIECTULUI

 • locuri de muncă în cercetare susținute prin program: 14 – SCDA Secuieni: 2 persoane, Universitatea din Craiova: 1 persoană; INMA Bucuresti: 4 persoane, ICPA: 1 persoană; IBA: 3 persoane; UDJG: 1 persoană şi SCDCPN Dabuleni: 2 persoane.
 • cereri brevete depuse la nivel naţional şi internaţional: 17
 • Produse noi: 17
 • Produse alimentare funcționale: 5
 • Tehnologii noi: 10
 • Tehnologii noi la nivel de laborator: 4